• بیمه عمر ساده زمانی یک ساله

   در این بیمه نامه شخص بیمه شده طی مدت زمان معین و در طول مدت 24 ساعت شبانه روز و در تمام نقاط دنیا در مقابل خطر فوت به هر علت ( اعم از بیماری و حادثه ) تحت پوشش قرار می گیرد. در مقابل در صورتیکه بیمه شده تا پایان مدت بیمه‌نامه در قید حیات باشد، وجهی بابت تعهدات بیمه‌گر به بیمه گذار پرداخت نخواهد شد.

   مبنای محاسبه حق بیمه در این بیمه نامه، سن بیمه شده، وضعیت سلامت ایشان و سرمایه فوت درخواستی می باشد.

   روش پرداخت حق بیمه در این بیمه نامه "یکجا" و مدت بیمه نامه "یک سال" می باشد. در صورت درخواست بیمه گذار و تایید بیمه گر، تمدید بیمه نامه برای سال های بعد امکان پذیر است.

   مزایای بیمه عمر ساده زمانی:

   1. حق بیمه آن در مقایسه با سایر طرحهای بیمه ای ارزان است و بیمه شده می تواند با حق بیمه های کم و اندک پوشش بیمه ای مناسبی را اخذ نماید.
   2. سرمایه این بیمه نامه از مالیات بر ارث معاف می باشد.
   3. چنانچه بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه دچار یکی از بیماری های صعب العلاج سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، پیوند اعضای اصلی بدن و جراحی قلب باز شود، در صورت تمایل بیمه گذار، بیمه نامه تا 5 سال بیمه ای آتی و حداکثر تا 100 درصد سرمایه فوت سال ابتلا به بیماری و با اعمال اضافه نرخ پزشکی (با نظر پزشک معتمد) قابل تمدید است مشروط بر اینکه مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه نامه کمتر از 70 باشد.

   بیمه عمر ساده زمانی گروهی :

   کلیه سازمان ها ، شرکت ها ، ارگان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می توانند با انعقاد قرارداد گروهی ،کارکنان خود را در قبال فوت به هر علت تحت پوشش قرار دهند. در صورت فوت به هر علت هر یک از بیمه شدگان، سرمایه بیمه توسط شرکت بیمه به وراث قانونی و یا ذینفعان بیمه نامه توسط شرکت بیمه پرداخت می گردد. مبنای تعیین نرخ این قراردادها میانگین سنی بیمه شدگان می باشد.

   بیمه عمر ساده زمانی یک ساله
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه عمر ساده زمانی یک ساله


   ایمیل: