• بیمه عمر مانده بدهکار

   افرادی که اقدام به دریافت وام از بانک‌ها، مؤسسات مالی یا شرکت محل کار خود می‌کنند می‌توانند نسبت به خرید بیمه عمر مانده بدهکار اقدام نمایند. پوشش اصلی این بیمه نامه "فوت به هر علت" می باشد ، که در آن بیمه گر تعهد می کند در صورتی که فرد وام‌گیرنده در طول مدت بازپرداخت فوت نماید، مانده اقساط وام از زمان فوت تا سررسید وام را به وام‌دهنده پرداخت نماید و نیازی به پرداخت مانده وام توسط وراث متوفی نیست.مبنای تعیین حق بیمه در این بیمه نامه سن بیمه شده ، مدت بازپرداخت وام، مبلغ وام و وضعیت سلامتی بیمه شده در زمان اخذ بیمه نامه می باشد.

   ویژگیهای بیمه عمر مانده بدهکار
   سرمایه بیمه‌نامه نزولی است.
   روش پرداخت حق‌بیمه "یکجا" می‌باشد.
   بیمه‌شده می بایست دارای اهلیت قانونی باشد.
   مدت بیمه‌نامه، بسته به مدت بازپرداخت وام می‌باشد. البته مجموع سن بیمه‌شده و مدت بیمه‌نامه نباید از ۷۰ سال بیشتر باشد.

   بیمه عمر مانده بدهکار گروهی :

   کلیه بانک ها ، موسسات مالی و یا سازمان ها می توانند افرادی را که از آنها وام و تسهیلات دریافت می نمایند بصورت گروهی و جمعی در قبال خطر فوت به هر علت بیمه نمایند.در این بیمه نامه چنانچه در طول مدت بازپرداخت وام ، وام گیرنده فوت نماید پرداخت مابقی اقساط توسط شرکت بیمه به صورت یکجا انجام می پذیرد و در نتیجه بازماندگان متوفی و ضامنین هیچ مسئولیتی در قبال بانک و یا موسسه پرداخت کننده وام نخواهند داشت . مبنای تعیین نرخ در قراردادهای گروهی مانده بدهکار ، میانگین سنی بیمه شدگان و مدت بازپرداخت وام ها می باشد.

   بیمه عمر مانده بدهکار
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه عمر مانده بدهکار


   ایمیل: