• بیمه عمر طرح سنوات خدمت کارکنان

   درباره بیمه سنوات:

   بیمه سنوات به استناد ماده ۲۴ قانون کار"در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید" طراحی و ارائه گردیده و عمدتا مناسب شرایطی است که کارفرما حق سنوات پرسنل خود را به صورت سالانه تسویه می کند. در این شرایط، بیمه سنوات با سازوکار ویژه ای مبالغ خرد حق سنوات سالانه را به سمت صندوق های سرمایه گذاری بیمه سینا سوق داده و ذخیره سنوات با مبالغ قابل توجه ای برای پرسنل ایجاد می گردد به نحوی که در بلند مدت، پرسنل از منابع مالی ایجاد شده به اهداف مورد نظر خود خواهند رسید. همچنین در مواردی که کارفرما حق سنوات را تجمیع و در زمان قطع همکاری پرسنل با وی تسویه می‌کند در چنین شرایطی نیز امکان انتقال تعهد کارفرما به صندوق بیمه سنوات وجود دارد.

   طرح سنوات بیمه سینا، راه حلی برای انتقال تعهدات کارفرما به بیمه سینا و ایجاد ارزش افزوده است. در این طرح با هدفمند کردن پرداختی های حق سنوات، پشتوانه مالی مناسبی برای دریافت خدمات متنوع در آینده برای پرسنل شکل خواهد گرفت. منافع طرح سنوات عبارتند از:

   1. صندوق سرمایه گذاری هدفمند: با مشارکت پرسنل در طرح بیمه سنوات، در گام اول حساب سرمایه گذاری برای هر یک از پرسنل ایجاد شده و بدین طریق، حق سنوات سالانه پرسنل در صندوق سرمایه گذاری تجمیع خواهد داد.
   2. سود تضمین شده:به حق سنوات تجمیعی در صندوق سرمایه گذاری، حداکثر سود تضمینی بر اساس آیین نامه های بیمه مرکزی تعلق می گیرد.
   3. سود مشارکت در منافع: علاوه بر سود تضمین شده، بر اساس عملکرد بیمه سینا در حوزه سرمایه گذاری های صورت گرفته، بیمه شدگان در سود مازاد حاصله سهیم شده و این مبلغ نیز به موجودی صندوق سرمایه گذاری اضافه و ذخیره سنوات را تشکیل خواهد داد.
   4. دریافت مستمری تکمیلی:پس از گذشت حداقل پنج سال از شروع قرارداد،بیمه شدگان می توانند نسبت به دریافت مستمری متناسب با ذخیره سنوات تشکیل شده اقدام کنند. دریافت مستمری به یکی از روش های زیر امکان پذیر است:
   • مستمری مادام العمر
   • مستمری مدت معین
   1. دریافت سرمایه یکجا: این امکان وجود دارد در پایان قرارداد، بیمه شده به جای دریافت مستمری، ذخیره سنوات تشکیل شده را به صورت یکجا دریافت کند.
   2. تقویت اندوخته: بیمه شدگان می توانند در طول مدت بیمه، مبالغ متفرقه را با هدف تقویت ذخیره سنوات به حساب صندوق سرمایه گذاری واریز و از منافع حاصله بهره مند شوند.
   3. وام ضروری: پس از گذشت دو سال از شروع طرح بیمه سنوات، بیمه شدگان می توانند متناسب با ذخیره سنوات خود نسبت به دریافت وام اقدام کنند.
   4. برداشت از اندوخته: امکان برداشت از موجودی صندوق در صورت نیاز فوری به منابع مالی و عدم نیاز به برگشت وجوه دریافتی
   5. بیمه عمر: بیمه شدگان در مدت زمان مشارکت در طرح بیمه سنوات، تحت پوشش بیمه عمر بوده و در صورت فوت به هر علت، سرمایه بیمه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت خواهد شد.
   6. پوشش های بیمه ای مکمل: علاوه بر پوشش فوت به هر علت، امکان ارائه پوشش های تکمیلی به شرح ذیل وجود داشته و بیمه گذار می تواند تمام یا تعدادی از آنها را خریداری نماید.
   • پوشش فوت ناشی از حادثه تا یک میلیارد تومان
   • پوشش نقص عضو ناشی از حادثه تا 200 میلیون تومان
   • پوشش بیماری های خاص تا 30 میلیون برای هر بیماری و مجموعا 150 میلیون تومان
   • پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا 25 میلیون تومان سالانه
   • پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان مدت بیمه نامه در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه
   • پوشش مستمری از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه تا پایان بیمه نامه معادل 1 تا 5 برابر حق‌بیمه پرداختی سالانه
   1. بیمه درمان انفرادی: در صورت منفک شدن هر یک از بیمه شدگان از مجموعه بیمه گذار، چنانچه بیمه شده شخصا حق‌بیمه را پرداخت و قرارداد ادامه داشته باشد، در این صورت امکان اخذ پوشش درمان انفرادی نیز برای بیمه شده وجود خواهد داشت.
   2. بازخرید: در صورت بازخرید بیمه سنوات، ذخیره سنوات به صورت کامل و بدون کسر هزینه ای پرداخت خواهد شد. ذخیره سنوات شامل مجموع حق سنوات تخصیصی به صندوق سرمایه گذاری، سود تضمین شده و سود مشارکت در منافع می‌باشد.
   3. مزایای پس از قطع همکاری: بیمه شدگان می توانند به صورت انفرادی قرارداد بیمه سنوات را ادامه داده و از مزایای قرارداد گروهی بهره مند شوند. همچنین می توانند تحت پوشش بیمه درمان انفرادی نیز قرار گیرند.
   4. منافع کارفرما: با ایجاد ارزش افزوده ناشی از مشارکت پرسنل در طرح بیمه سنوات، علاوه بر حمایت کارفرما از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جهت توسعه بیمه های زندگی، موجبات رضایت مندی و افزایش انگیزه و بهره وری پرسنل نیز فراهم خواهد شد.
   بیمه عمر طرح سنوات خدمت کارکنان
   *مشاوران بیمه ای
   بیمه عمر طرح سنوات خدمت کارکنان


   ایمیل: