• بیمه اتومبیل - بیمه بدنه خودرو

   بیمه بدنه خودرو جبران کننده خطرات ناشی از حوادثی است که برای اتومبیل رخ می دهد و به طور معمول شامل سه خطر حادثه، آتش سوزی و سرقت کلی است؛ البته خطرات اضافی دیگری نیز از قبیل شکست شیشه به هر علت، سرقت در جا (جزئی) ، توقف در مدت تعمیر وسیله نقلیه و نوسان قیمت ها و... وجود دارد که بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه اضافی، آنها را نیز تحت پوشش بدنه اتومبیل قرار دهد.

   الف. خطرات اصلی:
        1. حادثه:
   خسارتی که ناشی از برخورد موضوع بیمه به یک جسم ثابت یا متحرک و یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه و یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه باشد و یا چنانچه در حین حرکت، اجزاء و یا محمولات موضوع بیمه به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
        2. آتش سوزی:
   خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد گردد.
        3. سرقت کلی:
   در صورتی که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه نامه درج شده است خسارت وارد شود.
   ضمناً در صورت سرقت کلی, در صورتیکه ظرف مهلت 60 روزه خودروی مسروقه کشف نشود . بیمه گذار می تواند پس از انتقال سند به بیمه گر خسارت خود را دریافت کند . 
        4. بیمه محدود :
   - بیمه گذار می تواند پوشش محدود به یک یا چند خطر به شرح زیر را خریداری کند:
        1. پوشش آتش سوزی (خسارت جزئی و کلی)
        2. پوشش سرقت (جزئی و کلی)
        3. حادثه (جزئی و کلی)
        4. فقط خسارت جزئی برای تمام خطرهای تحت پوشش: (حادثه، آتش سوزی، سرقت)
        5. خسارت کلی برای تمام خطرات تحت پوشش: (حادثه، آتش سوزی، سرقت)

   ب. خطرات اضافی:
   بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه ای اندک، برای خطرهایی که در بیمه نامه های معمولی پوشش ندارند، بیمه تهیه کند.
   این پوششها عبارتند از:
        1. سرقت در جا: سرقت لوازم خودرو از قبیل رادیو ضبط، لاستیک ها، آیینه ها و سایر اقلام مورد نظر قابل جبران است.
        2. شکست شیشه: اگر شیشه خودرو به تنهائی و به عللی غیر از خطرات اصلی مانند: پرتاب سنگ از بیرون و یا شکست در اثر تغییر دما آسیب ببیند هزینه آن قابل جبران است.
        3. غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه به علت تعمیرات: هرگاه در اثر تصادف، خودرو به تعمیرگاه منتقل شود، برای مدت عدم استفاده، روزانه مبلغی به عنوان عدم النفع به بیمه گذار پرداخت می شود که در صورت خرید چنین پوششی حداقل مبلغ 20.000 ریال و حد اکثر 150.000 ریال پرداخت خواهد شد.
        4. نوسان قیمت ها: با توجه به اینکه ارزش خودرو ممکن است در اثر شرایط بازار افزایش پیدا کرده و در هنگام حادثه بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز شروع بیمه باشد، می توان با خرید این پوشش بدون اعمال ماده 10 قانون بیمه، خسارت را به ارزش واقعی روز دریافت کرد. لازم به ذکر است که نوسان قیمت فقط در مورد خسارت های جزئی قابل پرداخت است.
        5. آسیب های طبیعی: خطرات سیل، زلزله، آتشفشان، با حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار می گیرد.
        6. رنگ، اسید و مواد شیمیایی: خسارت وارده بر اثر مواد شیمیایی (اسید، رنگ و...) در این پوشش جبران می شود.

   *تذکر مهم*
   بیمه گذار هنگام صدور بیمه نامه بدنه خودرو، در صورت تمایل می تواند 30 درصد حق بیمه را نقدی و بقیه را به اقساط پرداخت کند.
   برای تشویق و تقدیر از بیمه گذارانی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه بدنه، هیچ گونه حادثه ای نداشته باشند، تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد. تخفیف مزبور هنگام تجدید بیمه نامه سال بعد، از مبلغ حق بیمه کسر خواهد شد.

   - تخفیف عدم خسارت به شرح زیر است:
        - یک سال: 25 درصد تخفیف در حق بیمه
        - دو سال پی در پی: 35 درصد تخفیف در حق بیمه
        - سه سال پی در پی: 45 درصد تخفیف در حق بیمه
        - چهار سال و بیشتر: 60 درصد تخفیف در حق بیمه