• نام مرکز شهر آدرس تلفن
   چابهار(1052) چابهار بلوار توحید -میدان شیلات- طبقه همکف

   054-35324843-5
   زاهدان(1017) زاهدان بلوار دانشگاه - دانشگاه 49
   054-33417086