• احمد جوادی پور

   محمدرضا نورنژاد
   حسن صنعتی
   قائم مقام مدیرعامل
   مشاور حقوقی مدیر عامل
   سرپرست شورای فنی   کتایون هدایت پور
   مرجانه صابری
   مرتضی علی اکبر گنجی
   معاون فنی بیمه های اموال
   معاون فنی بیمه های اشخاص
   معاون فروش و توسعه بازار   عبدالامین خدائی نساج
   علی صیادزاده
   کیومرث رعیت
   معاون مالی و اقتصادی

   معاون سرمایه انسانی

   و پشتیبانی
   معاون طرح و برنامه