• هیات مدیره و مدیرعامل   رضا جعفری

   امیررضا خسروی
   مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
   عضو هیأت‌مدیره

   رزومه


   احمد جوادی پور

   امین خدائی نساج
   قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   عضو هیئت مدیره
   رزومه

   حسن صنعتی


   رئیس هیئت مدیره