• بیمه بدنه اتومبیل
    - ایراد خسارت در حوادث و تصادفات با گزارش مقامات انتظامی مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از: اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه اصل و کپی کارت و سند خودرو اصل کروکی ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای ...

   • بیمه عمر و حوادث
    الف) مدارک درخواستی جهت تکمیل پرونده های عمر و حوادث گروهی: مدارک مشترک: آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی بیمه شده کپی شناسنامه بیمه شده (صفحه اول/کل صفحات باطل شده) گزارش حادثه (انتظامی/ تأمین اجتماعی / محلی) گواهینامه رانندگی مرتبط با وسیله نقلیه (اگر حادثه یا فوت ناشی از تصادف رانندگی باشد) مدارک پزشکی روز حادثه در صورت فوت بیمه شده: جواز دفن (کپی برابر اصل) گواهی فوت (کپی برابر اصل) خلاصه رونوشت وفات (کپی برابر اصل) انحصار وراثت نا محدود و کپی ...

   • بیمه درمان
    الف) خدمات تشخیصی: مانند: سونوگرافی، اسکن، آندوسکوپی، تست ورزش نوارعصب عضله اصل فاکتور یا صورتحساب (کپی برابر اصل یا المثنی غیر قابل پرداخت است) دستور پزشک معالج (در صورتیکه بیمه شده از دفترچه بیمه استفاده نکرده باشد) کپی گزارش (جواب) ‌سونوگرافی، MRI، آندوسکوپی و... ب) جراحی های مجاز سرپائی، لیزرتراپی و شکستگی ها: اصل گواهی پزشک مبنی برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذکرنام بیمار و تاریخ مراجعه عکس رادیو گرافی در ...

   • بیمه مهندسی
    پس از اعلام صحیح و به موقع خسارت به یکی از مراکز خسارت واقع در شعب بیمه سینا در سراسر کشور،بیمه گذار می بایست تمامی مدارک مثبته لازم جهت تشکیل پرونده را طبق درخواست مرکز خسارت در اسرع وقت ارائه دهد و پیگیری و هر گونه همکاری لازم جهت تکمیل پرونده را با مرکز خسارت بعمل آورد. مدارک لازم جهت تشکیل پرونده و پرداخت خسارت با توجه به نوع بیمه نامه و نوع خسارت(مالی یا جانی) متفاوت می باشد.در ذیل مدارک کلی لازم برای بیمه نامه های مهندسی ذکر می گردد: ...

   • بیمه مسئولیت
    بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان، پیراپزشکان، مسئول فنی بیمارستانها: ارائه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی بیمه مسئولیت در برابر کارکنان: مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم در صورت فوت: نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت، جواز دفن، گواهی انحصار وراثت و گزارش مقامات انتظامی: در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی: ادعای خسارت برعلیه بیمه ...

   • بیمه آتش سوزی
    واحد خسارت‌ با توجه ‌به ‌نوع‌ و وضعیت‌ مورد بیمه‌ و موارد خسارت‌ دیده‌ موارد ذیل را از بیمه‌گذار اخذ می‌نماید: اصل گزارش‌ سازمان‌ آتش‌ نشانی‌ و خدمات‌ ایمنی‌ در صورت‌ وقوع‌ آتش سوزی اصل‌ گزارش‌ نیروی‌‌ انتظامی‌ در صورت‌ آتش سوزی و سرقت‌ با شکست‌ حرز اصل‌ گزارش‌ سازمان‌ هواشناسی‌ در صورت‌ وقوع ...

   • بیمه باربری
    اسناد و مدارک لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت: الف- محمولات صادراتی – وارداتی: اعلام خسارت به موقع بیمه گذار بارنامه فاکتور خرید صورت بسته بندی گواهی مبداء راه نامه C.M.R در حمل های زمینی تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا قبوض انبار گمرکی صورت مجلس گمرکی یا بندری گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل (در صورت کسری کالا) گزارش بازدید نماینده خارجی (در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد) گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی ...