• بیمه بدنه اتومبیل
   • مراحل دریافت خسارت

    - نحوه پرداخت خسارت بیمه بدنه:

    بیمه گذار موظف است به محض اطلاع وقوع حادثه جریان را بلافاصله و حداکثر ظرف 5 روز به اطلاع بیمه گر برساند و متعاقبا" گزارش مقامات انتظامی و کلیه مدارک مربوط به علل و کیفیت وقوع حادثه،‌ تاریخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت و هرنوع اسناد و مدارک و اطلاعاتی که درباره حادثه در اختیار دارد را به بیمه گر تسلیم نماید.

    بررسی برآورد و تعیین خسارت در بیمه بدنه توسط کارشناسان بیمه گر انجام میشود "در صورت عدم توافق بیمه گر و بیمه گذار در میزان خسارت تعیین شده، برابر مقررات موجود و از طریق داوری موضوع مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار خواهد گرفت".

    * لازم به ذکر است بیمه گر می تواند و حق دارد بجای پرداخت خسارت، وسیله نقلیه خسارت دیده را تعمیر و تحویل نماید "منهای میزان استهلاک محاسبه شده در زمان وقوع خسارت".

    ضمنا" در صورتی که در روز وقوع حادثه مبلغ بیمه شده مندرج در بیمه نامه کمتر از قیمت خودرو در روز حادثه باشد، بیمه گر با توجه به قاعده نسبی فقط به تناسب مبلغ بیمه شده با قیمت روز حادثه خودرو مورد بیمه، مسئول جبران خسارت وارده به بیمه گذار خواهد بود.

    در مورد پرداخت خسارت تعیین شده 15 روز پس از توافق بیمه گر و بیمه گذار و با اعلام رای داوران در مورد میزان خسارت تعیین شده، بیمه گر مبادرت به پرداخت خسارت می نماید ولی در مورد سرقت مدت 15 روز به 60 روز افزایش می یابد که از تاریخ اعلام خسارت بیمه گذار به بیمه گر مورد محاسبه قرار می گیرد.

    چنانچه اتومبیل مسروقه بعد از 60 روز پیدا نشود، خسارت وارده براساس شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه صادره پرداخت خواهد شد.

   • مدارک لازم جهت دریافت خسارت

    - ایراد خسارت در حوادث و تصادفات

    با گزارش مقامات انتظامی

    مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی عبارتند از:

    • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
    • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
    • اصل و کپی کارت و سند خودرو
    • اصل کروکی
    • ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

    هموطن گرامی در صورتیکه کروکی تنظیمی از نوع غیر سازشی باشد، می‌بایست علاوه بر مدارک فوق، برگ بازجویی طرفین حادثه به همراه سایر گزارشهای تکمیلی از قبیل گزارش نیروی انتظامی، گزارش کارشناس رسمی دادگستری، و عند الزوم رای محاکم قضایی در مورد کروکی تنظیمی به شعبه پرداخت خسارت ارائه گردد.

    بدون گزارش مقامات انتظامی

    در صورت بروز حادثه و ایراد خسارت به بدنه خودرو، به شرط مقصر بودن راننده خودرو مورد بیمه، یا عدم وجود مقصر شناخته شده در حادثه، بیمه‌گذار می‌تواند بدون ارائه گزارش مقامات انتظامی جهت دریافت خسارت تنها برای یکبار در طول قرارداد به شعب این شرکت مراجعه نماید.

    • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
    • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
    • اصل و کپی کارت خودرو

    - وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو

    در صورت وقوع سرقت قطعات و لوازم خودرو، به شرط آنکه خودرو دارای پوشش سرقت در جای لوازم باشد، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و جهت دریافت خسارت به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

    مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت عبارتند از:

    • گزارش مقامات انتظامی
    • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
    • اصل و کپی کارت و سند خودرو
    • ارائه معرفینامه از شرکتهای لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو

    - وقوع سرقت کلی خودرو

    بیمه‌گذار محترم، در صورت وقوع سرقت کلی خودرو، سریعا موضوع را به نزدیکترین پاسگاه یا کلانتری محل حادثه گزارش نموده و ظرف حداکثر 48 ساعت، جهت تشکیل پرونده به یکی از شعب پرداخت خسارت این شرکت مراجعه نمایید.

    مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده عبارتند از:

    • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
    • اصل و کپی کارت و سند خودرو

    - شرایط و مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت بیمه بدنه (حادثه - سرقت):

    مدارک لازم برای دریافت خسارت خودرو:

    سرقت کلی:

    1. ارائه اصل و تصویر بیمه نامه بدنه و شخص ثالث
    2. ارائه اصل و تصویر کلیه اسناد مالکیت وسیله نقلیه (سند و فاکتور فروش - کارت - شناسنامه مالکیت - سایر اسناد قطعی و وکالتی)، برگه سبز گمرکی برای خودروهای وارداتی
    3. ارائه اصل و تصویر اوراق شناسائی بیمه گذار (کارت ملّی - شناسنامه - گواهینامه)
    4. ارائه اصل یا تصویر برابراصل گزارش کلانتری، برگه های بازجویی، نامه پلیس آگاهی به اجرائیات و شماره گذاری(کلاسه آگاهی در آن مشخص باشد)
    5. ارائه گواهی عدم خلافی و مفاصا حساب شهرداری تا پایان سال جاری (سال اعلام سرقت)
    6. ارائه استعلام عدم کشف پلیس آگاهی
    7. مالیات دارائی (فقط در مورد وانت بارهای شخصی و خودروها و کامیون های پلاک عمومی)
    8. ارائه اصل کارت هوشمند سوخت (اصل گواهی ابطال کارت هوشمند سوخت)
    9. ارائه سوئیچ ها (اصل و یدک همراه با رمز خودرو)
    10. تعیین ارزش خودرو توسط کارشناس بیمه با حضور بیمه گذار
    11. انتقال سند بنام شرکت بیمه سینا(سهامی عام)

    ** توجه: پس از گذشت 60 روز از تاریخ اعلام سرقت با ارائه مدارک فوق خسارت مورد مطالبه تسویه می گردد.

    سرقت در جای قطعات (کلیه قطعات فابریک و غیرفابریک مندرج در بیمه نامه):

    1. ارائه اصل گزارش کلانتری
    2. ارائه اصل و تصویر مدارک (بیمه نامه بدنه، کارت یا سند خودرو، کارت ملی) و حضور بیمه‌گذار بهمراه خودرو

    سایر پوشش ها:

    آصا (آتش سوزی، صاعقه، انفجار):

    1. ارائه اصل گزارش کلانتری و آتش‌نشانی جهت تعیین علت تامه حادثه
    2. ارائه اصل مدارک بیمه گذار (بیمه نامه بدنه، گواهینامه راننده زمان وقوع حادثه، کارت یا سند خودرو، کارت ملی) و حضور بیمه‌گذار بهمراه خودرو

    شکست شیشه:

    ارائه اصل مدارک (بیمه نامه بدنه، گواهینامه راننده زمان وقوع حادثه، کارت یا سند خودرو، کارت ملی) و حضور بیمه‌گذار بهمراه خودرو

    مواد شیمیایی، حوادث و بلایای طبیعی:

    ** در صورت تایید حادثه توسط کارشناس واحد خسارت حداکثر 000ر000ر15 ریال و بیش از آن علاوه بر ارائه مدارک ذیل ارائه سایر مدارک مثبته دال بر تایید حادثه الزامی است.

    ارائه اصل مدارک بیمه گذار (بیمه نامه بدنه، گواهینامه راننده زمان وقوع حادثه، کارت یا سند خودرو، کارت ملی) و حضور بیمه‌گذار بهمراه خودرو

    سایر نکات و توضیحات:

    ** چک در وجه بیمه گذار (مالک) صادر و تحویل وی یا نماینده قانونی ایشان می گردد.

    1. تحت هیچ شرایطی قبل از بازدید کارشناس واحد خسارت بیمه، بیمه‌گذار حق بازسازی خودرو را ندارد.
    2. در مواردی که گواهینامه رانندگی به دلیل تخلفات حادثه ساز، توسط ماموران راهنمایی و رانندگی ضبط می گردد از زمان صدور رسیدگواهی تا مدت زمان قید شده در آن جهت رانندگی معتبر و پس از انقضاء مدت اعتبار رسید، به منزله فاقد گواهینامه محسوب می گردد و خسارت غیر قابل پرداخت می باشد.
    3. در مواردی که رسید ضبط گواهینامه رانندگی مربوط به تخلفات غیر حادثه ساز باشد تا مدت زمان قید شده در رسید معتبر و پس از انقضاء اعتبار آن ارائه استعلام از اداره صدور گواهینامه پلیس راهور الزامی است.
    4. اگر دلیل ترسیم کروکی عدم سازش به لحاظ عدم رویت گواهینامه مقصر حادثه باشد ارائه مدارک مرجع قضایی الزامی است.
    5. مواردی که ارائه کروکی الزامی است:

    - عدم امکان تایید حادثه از سوی کارشناس واحد خسارت
    - مبلغ خسارت بالاتر از 000ر000ر15 ریال باشد
    - عدم توافق طرفین در خصوص تعیین حادثه