• هیات مدیره و مدیرعامل   رضا جعفری

   امیررضا خسروی
   مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره
   رئیس هیأت‌مدیره

   رزومه


   احمد جوادی پور

   امین خدائی نساج
   قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   عضو هیئت مدیره   حسن صنعتی


   عضو هیئت مدیره