• هیات مدیره و مدیرعامل


   رضا جعفری
   احمد جوادی پور
   مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

   رزومه

   رزومه


   حسن صنعتی

   رئیس هیأت مدیره و نماینده ناظر هیأت مدیره در شورای فنی