• بیمه نامه هواپیما

   هواپیما ها به دو دسته بندی کلی تقسیم می گردند:

   سبک و فوق سبک که اغلب جهت مقاصد تفریحی ، آموزشی و تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند .

   سنگین و فوق سنگین که اغلب جهت جابجایی بار و مسافر مورد استفاده قرار می گیرند .

   بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر (HULL)

   این بیمه پوشش های زیر را دربر می گیرد :

   آسیب‌دیدگی هواپیما بر اثر وقوع خطرات مشمول بیمه

   هزینه مربوط به فرود اضطراری هواپیما

   هزینه‌های امداد و نجات هواپیما

   هزینه حمل و نقل و تعمیر و تعویض قطعات آسیب‌دیده

    بیمه مسئولیت قانونی شرکت هواپیمایی در قبال مسافر (سرنشین) ، بار همراه مسافر و اشخاص ثالث این بیمه پوشش صدمات بدنی ناشی از حادثه وارد به مسافرین (سرنشین) ، بار همراه مسافر و اشخاص ثالث  را در بر می گیرد.

   مدارک لازم جهت صدور :

   1.       تکمیل فرم پیشنهاد بیمه توسط بیمه گزار

   2.       تکمیل فرم بازدید سلامت توسط کارشناس بیمه

   3.       سوابق بیمه ای سال گذشته در صورت وجود

   4.       نرخ و شرایط بیمه گر

   5.       پس از تایید بیمه گذار صدور بیمه نامه توسط کلیه شعب صادر کننده بیمه هواپیما

   مدارک لازم جهت بررسی خسارت :

   1.       نامه اعلام خسارت با ذکر علت حادثه

   2.       عکس‌های تهیه شده از حادثه

   3.       تاییدیه سازمان هواپیمایی کشوری

   4.       ارزیابی خسارت توسط ارزیاب خسارت شرکت بیمه