• نام مرکز شهر آدرس تلفن
   ساری(1019) ساری طالقانی- جنب بیمارستان حکمت- ساختمان حکیم- طبقه اول- واحد 5و4
   011-33405229
   نمک آبرود(1037) نمک آبرود خیابان اصلی چالوس،خیابان کیاکلا
   011-52164188