• نام مرکز شهر آدرس تلفن
   شیراز(1049) شیراز چهارراه هوابرد- ابتدی بلوار سرباز- سمت چپ- جنب ساختمان مجد
   071-38313490-2
   لارستان(1054) لار لار - بزرگراه دکتر دادمان -روبروی بیمارستان امام رضا

   071-52249282-3