• نام مرکز شهر آدرس تلفن
   بندر امام خمینی(1066) ماهشهر بندرماهشهر-امام علی شمالی - نبش شهامت طبقه همکف

   061-52323497-8
   اهواز(1004) اهواز کیانپارس - خیابان پهلوان غربی بین خرداد و چمران پلاک 100طبقه همکف

   061-33732244-55-66-77
   آبادان(1053) آبادان آبادان خیابان شهید منتظری روبروی بیمارستان امام خمینی (ره)- پلاک 163- طبقه همکف
   061-53225300