• گزارش شعب و نمایندگی ها در شبکه فروش
   کد مرکز نام مرکز نوع مرکز نوع کد شعبه سرپرست تلفن فکس شهر آدرس
   1020 بیرجند شعبه حقوقی 05632323377-05632323378-05632323031 0561-4323306 بیرجند بیرجند- خیابان مدرس - بین مدرس 59 و 61طبقه همکف
   2278 ریحانه دادرس نمایندگی حقیقی 1020 056-32207305 056-32220705 بیرجند – خیابان غفاری – بین غفاری 9 و 11 پلاک 56
   2522 مهدی پویا(2522) نمایندگی حقیقی 1020 056-32239222 056-32227009 بیرجند بیرجند -بلوار صیاد شیرازی- مجتمع تجاری میرداماد واحد شماره 91 طبقه همکف
   4072 بهناز حمیدی کارگزار حقیقی 1020 0561443333 0561443333 بیرجند بیرجند - خیابان مدرس - نبش مدرس 36
   4143 خدیجه زرگری کارگزار حقیقی 1020 0561-2227345 0561-2238910 بیرجند بیرجند - بلوار مدرس - نبش مدرس 16- پلاک 161- طبقه فوقانی آجیل سرای گل نرگس
   4221 جواد هاشم نیا کارگزار حقیقی 1020 0561-2239050 0561-2232775 بیرجند بیرجند، میدان طالقانی، خیابان طالقانی، نبش طالقانی18، پلاک234، طبقه 4 واحد جنوبی
   6045 مهشید علی آبادی نمایندگی حقیقی 1020 056-32424488 056-32424488 بیرجند بیرجند-خیابان توحید-نبش توحید 26
   6161 صابر عبدالهی درمیان نمایندگی حقیقی 1020 05632450389 05632450389 بیرجند بیرجند - خیابان پانزده خرداد - بعد از خیابان حجاب - پلاک 203
   6187 سیده مائده امین حسینی نمایندگی حقیقی 1020 056-32439559 05632439559 بیرجند بیرجند - نبش خیابان توحید 8- پلاک 29
   6248 ابوالفضل جوان نمایندگی حقیقی 1020 056-32449632 05632449632 بیرجند بیرجند - سجاد شهر - بین خیابان سلمان فارسی و امامت 21
   5415 مرتضی سعیدی نماینده عمر حقیقی 1020 05632410109 05632410109 بیرجند بیرجند، سجادشهر، خیابان امامت، امامت 16، پلاک21
   6402 آرزو کریمی مقدم نمایندگی حقیقی 1020 05632411446 05632411446 بیرجند بیرجند، ابتدای سجادشهر
   6279 فهیمه آخوندی نمایندگی حقیقی 1020 05632331079 05632212959 بیرجند بیرجند-خیابان شهید برگی-نبش شهید برگی 6
   6075 حمیده مسعودی نمایندگی حقیقی 1020 056-32908512 05632908512 سرایان استان خراسان جنوبی- شهرستان سرایان-خیابان امام خمینی- بین امام خمینی 16 و 18روبه روی گلستان طالقانی