• گزارش شعب و نمایندگی ها در شبکه فروش
   کد مرکز نام مرکز نوع مرکز نوع کد شعبه سرپرست تلفن فکس شهر آدرس
   1025 ایلام شعبه حقوقی 084-32234911-32234915 084-32234910 ایلام ایلام- بلوار مدرس- مدرس 12طبقه همکف
   2043 لیلی فاضلی نمایندگی حقیقی 1025 084-32232070 084-32232070 ایلام ایلام- بلوار دانشجو روبروی اداره استاندارد-طبقه همکف
   2087 سیده مرضیه سید ناصرالدین نمایندگی حقیقی 1025 084-33351540 084-33351540 ایلام ایلام- بلوار اصناف - روبروی خیابان شهید نادری
   2185 شیما فنی فرید نمایندگی حقیقی 1025 084-33360748 084-33360748 ایلام بلوارمدرس- بین چهار راه حر و میدان میلاد- نبش بوستان 4
   2316 مونا ترحمی نمایندگی حقیقی 1025 084-33369078 084-33369078 ایلام ایلام - میدان خیام-انقلاب
   2601 نسرین ترجان نمایندگی حقیقی 1025 084-34226155 084-34225811 ایلام سرابله_خیابان ولیعصر-طبقه همکف
   2819 صفورا غلامی نمایندگی حقیقی 1025 081-32228626 081-32228626 ایلام ایلام - میدان معلم - خیابان مبارزان - جنب شهرداری منطقه 2
   2964 سارا صمدی زاد نمایندگی حقیقی 1025 0842239990 0842239990 ایلام ایلام - بلوار تعمیرکاری طبقه همکف
   2966 عبداله فعله زاد نمایندگی حقیقی 1025 084-32247407 084-32247407 ایلام میدان مادر- به سمت دادگاه دادگستری- نبش شهید علی نژاد
   4203 بهروز شریفی کارگزار حقیقی 1025 0841-3369384 _ ایلام ایلام - میدان 22 بهمن - مجتمع تجاری 22 بهمن - طبقه دوم
   5280 روح اله امیدی نماینده عمر حقیقی 1025 0843 0843 ایلام ایلام-بلوار ولی محمد امیدی-کوچه شهید علی امیدی
   5305 افسانه کریمیان نماینده عمر حقیقی 1025 0 0 ایلام 09128661793