• گزارش شعب و نمایندگی ها در شبکه فروش
   کد مرکز نام مرکز نوع مرکز نوع کد شعبه سرپرست تلفن فکس شهر آدرس
   1020 بیرجند شعبه حقوقی 05632323377-05632323378-05632323031 0561-4323306 بیرجند بیرجند- خیابان مدرس - بین مدرس 59 و 61طبقه همکف
   2278 ریحانه دادرس نمایندگی حقیقی 1020 056-32220705 056-32220705 بیرجند – خیابان غفاری – بین غفاری 9 و 11 پلاک 56
   2516 مریم یوسفی نمایندگی حقیقی 1020 056-32521117 056-32521117 قائن بیرجند - شهرستان قائن - خیابان شهید رجایی - (باغ ملی ) - نبش رجایی 7پلاک 149
   2522 مهدی آواره نمایندگی حقیقی 1020 056-32227009 056-32227009 بیرجند بیرجند خیابان مطهری جنب آزانس کویران حد فاصل مطهری 8و10پلاک81
   2644 سیدعلی قرشی فریز نمایندگی حقیقی 1020 056-32444576 056-32444576 بیرجند بیرجند - سجاد شهر-خیابان غدیر -پلاک 172
   4221 جواد هاشم نیا کارگزار حقیقی 1020 0561-2239050 0561-2232775 بیرجند بیرجند، میدان طالقانی، خیابان طالقانی، نبش طالقانی18، پلاک234، طبقه 4 واحد جنوبی
   6045 مهشید علی آبادی نمایندگی حقیقی 1020 056-32424488 056-32424488 بیرجند بیرجند- خیابان توحید -بین چهار راه امام موسی صدر و توحید
   6075 حمیده مسعودی نمایندگی حقیقی 1020 056-32881512 056-32881512 سرایان استان خراسان جنوبی- شهرستان سرایان-خیابان امام خمینی- بین امام خمینی 16 و 18روبه روی گلستان طالقانی