• گزارش شعب و نمایندگی ها در شبکه فروش
   کد مرکز نام مرکز نوع مرکز نوع کد شعبه سرپرست تلفن فکس شهر آدرس
   1029 گرگان شعبه حقوقی 017-32321911-32321912 017-32322881 گرگان خیابان ولیعصر ، عدالت36
   2127 حسین عرب احمدی نمایندگی حقیقی 1029 017-32365675 017-32365674 گرگان گرگان ، خیابان ولیعصر- بین عدالت 41 و 43 - روبروی سازمان آب ، طبقه فوقانی پست بانک
   2219 علی سیاه مرگویی نمایندگی حقیقی 1029 01732235707 017-32244215 گرگان گرگان ، خیابان شهدا- بین لاله 22 و 24
   2416 محدثه شکری نمایندگی حقیقی 1029 017-32137537 017-32137537 گرگان گرگان ، چهار راه گلها پشت ایستگاه اتوبوس
   2474 عبدالله ارازی نمایندگی حقیقی 1029 017-44244344 017-44244344 کلاله استان گلستان شهرستان کلاله بلوار مدنی جنب اداره دارایی پلاک 1
   2475 رضا گل چشمه نمایندگی حقیقی 1029 017-33296640 017-33296640 گنبدکاووس گنبد کاوس - نگین شهر- بخش قورچائی- ابتدای خیابان امام خمینی
   2484 عماد ممشلی نمایندگی حقیقی 1029 017-35224387 017-35224387 مینودشت شهرستان مینودشت - خیابان ولی عصر- پایین تر از چهارراه استانبول پلاک 743
   2501 مبینا خسروی نمایندگی حقیقی 1029 017-32146787 017-32146787 گرگان گرگان - چهارراه مدرس - بین بعثت 1 و 3
   2596 مهدی علی آبادی نمایندگی حقیقی 1029 017-34234499 017-34234499 علی آباد استان گلستان - شهرستان علی آباد کتول - خیابان کارخانه پنبه جنب سازمان تعاونی روستایی
   2597 تاجقلی ناعمی نمایندگی حقیقی 1029 017-34223385 017-34223385 بندرترکمن استان گلستان - شهرستان بندر ترکمن - خیابان آزادی 16
   2666 فتح الله نیازی اتابای نمایندگی حقیقی 1029 017-33240089 017-33240089 گنبدکاووس استان گلستان- گنبد کاووس- خیابان شریعتی غربی- پلاک 154
   2778 عبدالوهاب صحنه نمایندگی حقیقی 1029 017-34531223 017-34531223 آق قلا استان گلستان - شهرستان آق قلا- میدان وحدت- ابتدای جاده گنبد
   2781 امان محمدگلدی پور نمایندگی حقیقی 1029 017-35452169 017-35452169 مراوه تپه استان گلستان - شهرستان کلاله- خیابان شهید مدنی- پاساژ شهرداری
   2784 مایا چوکان نمایندگی حقیقی 1029 017-34472433 017-34472433 گرگان گلستان-سیمین شهر خیابان بسیج جنب حوزه مقاومت بسیج
   2795 محدثه تمرتاش نمایندگی حقیقی 1029 017-33324490 017-33324490 گنبدکاووس شهرستان گنبد کاووس - خیابان طالقانی شرقی - کوچه دلگشا
   2809 مهدیس ناطقی نمایندگی حقیقی 1029 017-32136748 017-32136748 گرگان گرگان - بلوار کاشانی - بین کاشانی 6 و 8
   2928 فاطمه هدایتیان نمایندگی حقیقی 1029 01732135616 01732135616 گرگان گرگان - بلوار کاشانی - روبروی کاشانی 11
   6020 حسین خسروی نمایندگی حقیقی 1029 01735839775 01735839775 گرگان استان گرگان - شهرستان گالیکش - خیابان الغدیر