• تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
   تعداد بازدید: 564
   تأمین نیروی انسانی شرکت بیمه سینا(سهامی عام)
   شرکت بیمه سینا (سهامی عام) در نظر دارد تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار نماید

   شرکت بیمه سینا (سهامی عام) در نظر دارد تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار نماید ،لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ برگ شرایط شرکت در مناقصه حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه مرکزی شرکت واقع در تهران ،بلوار میرداماد ،نبش خیابان نفت شمالی ،پلاک 225 مراجعه نمایند .


   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: