• بیمه نامه ها
  • سرود بیمه

   بیمه مرکزی ایران با هدف گسترش فرهنگ بیمه ای در کشور، "سرود بیمه" را با شعری از دکتر افشین یداللهی، به آهنگسازی فردین خلعتبری و با صدای علیرضا قربانی تهیه و تدوین کرده است.

   شعر سرود بیمه:

    

   "نترس از سفر ها که یار تو هستم"

   "نترس از خطرها کنار تو هستم"

   "نترس از زمانه که بی اعتبار است"

   "که هر لحظه من اعتبار تو هستم"

   "کنار تو هستم که یار تو هستم"

   "که بیش از خودت بی قرار تو هستم"

   "چه با هم چه تنها چه حالا چه فردا"

   "چه در آسمان و چه خاک و چه دریا"

   "اگر سبز و شادی اگر زرد و غمگین"

   "اگر گرم و سرشار اگر سرد و مسکین"

   "کنار تو هستم که یار تو هستم"

   "که بیش از خودت بی قرار تو هستم"

   "در آتش ببینی اگر خانه ات را"

   "برد آب اگر کوی و کاشانه ات را"

   "بسوزی اگر سود و سرمایه ات را"

   "بگیرد اگر آسمان سایه ات را"

   "کنار تو هستم که یار تو هستم"

   "که بیش از خودت بی قرار تو هستم"

   "چه در عهد بستن چه وقت گسستن"

   "چه در اقتدار و چه وقت شکستن"

   "اگر هر چه دیدی و هر چه شنیدی"

   "هر آنجا که ماندی به هر جا رسیدی"

   "کنار تو هستم که یار تو هستم"

   "که بیش از خودت بی قرار تو هستم"

    

   فایل صوتی سرود بیمه را می توانید از اینجا دانلود کنید.